20130413 (3) Stretnutie členov klubu pri Svoradovom prameni