20130413 (4) Stretnutie členov klubu pri Svoradovom prameni