20130601 (1) Stretnutie členov klubu na chate u Viktórii Mojžišovej v Štitároch