20130601 (2) Stretnutie členov klubu na chate u Viktórii Mojžišovej v Štitároch