20130601 (3) Stretnutie členov klubu na chate u Viktórii Mojžišovej v Štitároch