20130705 (1) Predprázdninové stretnutie členov klubu - Pod Agátmi