20131106 (2) Stretnutie členov klubu v Agroinštitúte