20140930 (3) Slávnostné prijatie dvoch nových členiek Eriky a Mariky