20140930 (4) Slávnostné prijatie dvoch nových členiek Eriky a Mariky