20050610 (6) Návšteva u Marie a Christiana z Y Klubu Aars