20070616 (6) Prezentácia činnosti Y Klubu Nitra na Regionálnej konferencii Y klubov v Thistede