20070616 (7) Prezentácia činnosti Y Klubu Nitra na Regionálnej konferencii Y klubov v Thistede