20100617 (1) Na výletoch po Dánsku s členmi Y Klubu Aars