20100617 (2) Na výletoch po Dánsku s členmi Y Klubu Aars