20100617 (3) Na výletoch po Dánsku s členmi Y Klubu Aars