20100617 (4) Na výletoch po Dánsku s členmi Y Klubu Aars