20100618 (4) Na výletoch po Dánsku s členmi Y Klubu Aars