20140612 (5) Pred Domovom pre mentálne postihnutých ľudí postaveným vďaka Y Klubu Aars