20140613 (1) Prezentácia činnosti Y Klubu Nitra na Regionálnej konferencii Y klubov v Grindstede