20140613 (2) Prezentácia činnosti Y Klubu Nitra na Regionálnej konferencii Y klubov v Grindstede